——

MOTTO:
“Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír.“
     Eduard Tomáš

Ve své terapeutické praxi se zabývám těmito tématy:

Nevědomé příčiny neplodnosti
 • Rozpouštění rodových zátěží
 • Odstranění psychických bloků a překážek bránících příchodu dítěte do rodiny
 • Méně známé příčiny neplodnosti na fyzické rovině
           
Půst
 • Zásady, přínos, přechod kritickými místy dlouhodobého půstu
 • Návrat z půstu k běžné stravě
 • Přesná pravidla
 
Smrt
 • Vědomá příprava na smrt
 • Strach ze smrti – jeho pochopení, přijetí
 • Humanizace umírání 

Psychoterapie
 • Orientace v nevědomí, práce se sny (Jaromír Medo)
 • Nalezení a pochopení aktuálního vnitřního stavu
 • Vliv pročišťovacích technik
 • Práce s vědomou pozorností
 • Cesty k odosobnění
 • Jógové techniky vedoucí k sebeuzdravení
 • Při práci vycházím z principů Spiritual Response Therapy (Robert E. Detzler), které umožňují přepis disharmonické energie v energii harmonickou

Profesní směr
 • V rámci vzdělávání (Diplomová práce) dlouhodobé zaměření na případové studie “Sebevraždy u děti”
 • Psychoterapeutický výcvik zaměřený na řešeni v praxi – Dalet 
 • Kniha Cesta duše, která zachycuje procesy v nitru při náhlé smrti, sebevraždě, násilné smrti 
 • Praktikování východních technik zabývajících se léčením těla i duše. Cesty k radosti, tvořivosti

Kontakt

Eva Pernicová
Ostravice
eva.pernicova83@gmail.comQR kód

Kontaktní formulář